ARTIKLIMA, afdeling airconditioning en warmtepompen, service en onderhoud, werd op 1 oktober 2014 door ATS Technics nv uit Hamme overgenomen.  ATS Technics, gespecialiseerd in industriële piping en koeling, is ook gevestigd in het Zwaarveld in Hamme. Vanaf nu gaat Artiklima verder als een divisie van ATS Technics nv.  Door de overname van Artiklima bvba zal ATS Technics nv zijn werkdomein uitbreiden naar het segment van kleine en middelgrote luchtbehandelingsinstallaties.

ARTIKLIMA, division conditionnement d’air et pompes à chaleur, service et entretien, a été acquise par la société ATS Technics dès le 1ier octobre 2014. ATS Technics est spécialisé dans la tuyauterie et la réfrigération industrielle. Grâce à cette acquisition, ATS Technics pourra développer ses activités aux installations des systèmes de climatisation. Maintenant, Artiklima continue ses activités comme division de ATS Technics nv.

 

141006 excecon_jpg.jpg

 

 

 

 

 

EXCECON zet de activiteiten van Artiklima import en verdeling van de merken GENVEX, WESTAFLEX, HEGLER, DSS, BFT, CLIMARAD en VOSGES verder.

 

EXCECON continuera les activités importation et distribution des marques GENVEX, WESTAFLEX, HEGLER, DSS, BFT, CLIMARAD et VOSGES.

 

EXCECON bvba – sprl

Zaakvoerder / Gérant : Eddy Van Brempt            evb@excecon.com

Zwaarveld 9A

9220 Hamme

Tel. +32 (0)52 22 28 66

Fax +32 (0)52 41 29 66

RPR DENDERMONDE - BTW BE 0443.050.270

 

Logo BFT
logo DSS (2)
logo Genvex
logo Hegler
logo Westaflex logo Climarad
 

 

 


De mogelijke oplossingen die EXCECON aanbiedt zijn:

 

GENVEX uit Denemarken

 • Balansventilatietoestellen met passieve warmteterugwinning (WTW)
 • Balansventilatietoestellen met actieve  warmteterugwinning (warmtepomp) voor voorverwarming van de verse lucht
 • Balansventilatietoestellen met actieve  warmteterugwinning (warmtepomp) voor de productie van sanitair warm water of voorverwarming van de verse lucht 
 • Warmtepompboilers voor productie van sanitair warm water

 

HEGLER uit Duitsland

 • Aarde/Lucht aardwarmtewisselaars (Canadese put)

 

WESTAFLEX uit Duitsland

 • Aarde/Water-glycol bodemwarmtewisselaar (Geothermische AWW)
 • Luchtaanzuigschachten (filterschachten) en toebehoren voor aardwarmtewisselaars
 • Koudebrugvrije wanddoorvoeren en dakdoorvoeren
 • Mineraalwolvrije geluiddempers
 • Luchtverdelingsproducten zoals uitblaasroosters, luchtventielen, filterroosters, …

 

CLIMARAD uit Nederland

 • Decentrale vraaggestuurde balansventilatietoestellen met passieve warmteterugwinning (CO2).
 • Gecombineerde C- en D-systemen

 

DSS uit Nederland

 • Douchewarmtewisselaars, zowel verticale pijpen als douchebak als douchegoot
 • Thermische zonnepanelen

 

BFT Der Nichtraucher uit Duitsland

 • Decoratieve kachels werkend op Bioalcohol, zonder schouw

 

VOSGES uit Italië

 • NEW ARA, magnetische waterbehandeling
 • SUPER CATALYZER, katalysatoren voor brandstofmotoren of branders

 

DAIKIN uit België

 • Elektrostatische luchtreinigers

 

VENECO uit België

 • Balansventilatietoestellen met passieve warmteterugwinning (WTW), met “constant flow” ventilatoren
 • Decentrale ventilatoren met warmteterugwinning (C-B-systeem)

 

Les solutions possibles offertes par EXCECON sont :

 

GENVEX du Danemark

 • Groupes de ventilation équilibrée à double flux avec récupération de chaleur passive (EDC)
 • Groupes de ventilation équilibrée à double flux avec récupération de chaleur active (pompe à chaleur) pour préchauffer l'air frais
 • Groupes de ventilation équilibrée à double flux avec récupération de chaleur active (pompe à chaleur) pour la production d'eau chaude sanitaire ou le chauffage de l'air frais
 • Chauffe-eau thermodynamique à pompe à chaleur pour production de l'eau chaude sanitaire

 

HEGLER de l'Allemagne

 • Échangeur de chaleur géothermique terre/air (Puits Canadien)

 

WESTAFLEX de l'Allemagne

 • Échangeur de chaleur géothermique terre/eau glycolée (Puits Canadien hydraulique)
 • Conduits d’admission d’air neuf (trémie filtrante) et des accessoires pour échangeurs de chaleur géothermiques terre/air
 • Passages murales et passages de toitures à rupture de pont thermique
 • Silencieux sans laine minérale
 • Produits de distribution d'air comme grilles d’admission, soupapes d'air, grilles filtrantes, ...

 

ClimaRad des Pays-Bas

 • Groupes de ventilation équilibrée à double flux décentralisés avec récupération de chaleur passive pour ventilation sur demande (CO2).
 • Systèmes combinés C et D.

 

DSS des Pays-Bas

 • Échangeurs de chaleur de douche : les tuyaux verticaux, le bac de douche et la gouttière (douche italienne)
 • Panneaux solaires thermiques

 

BFT Der Nichtraucher de l'Allemagne

 • Poêles décoratives au bioéthanol, sans cheminée

 

VOSGES de l’Italie

 • NEW ARA, accélérateurs ioniques pour traitement de l’eau fraîche
 • SUPER CATALYZER, catalisateurs magnétiques pour conbustibles

 

DAIKIN de la Belgique

 • Purificateurs d’air électrostatiques

 

VENECO de la Belgique

 • Groupes de ventilation équilibrée à double flux avec récupération de chaleur passive (EDC), avec ventilateurs « constant flow »
 • Ventilateurs décentralisés avec récupération de chaleur passive (système alternativement B-C).